header banner
Default

Det danske marked er blevet domineret af King Tesla, da den populære model er i øjeblikket meget eftertragtet, og prisfaldet vil ikke stoppe her


Tesla vinder igen, igen, igen. I februar var danskernes foretrukne bil Teslas model Y, og meget tyder på, at tallene for marts kan blive endnu vildere. Foto: Christian Schacht

Erhverv

Kong Tesla har overtaget magten i Danmark: Populær model går som varmt brød - prisfald må ikke stoppe her

onsdag 1. mar. 2023 kl. 14:12

Anne-Marie Lindholm [email protected]

Salget af elbiler er steget markant sammenlignet med sidste år, og i februar toppede Tesla listen over de mest solgte personbiler i Danmark. Det er nye tider på det danske bilmarked, og forklaringen skal i høj grad findes i Teslas nye prisstrategi med store prisfald. Men prisfaldene må ikke stoppe her, lyder det fra to bil-eksperter.

Annonce

Sources


Article information

Author: Victoria Fox

Last Updated: 1699548722

Views: 578

Rating: 4.5 / 5 (35 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Victoria Fox

Birthday: 1969-11-09

Address: 58496 Kelly Fields, Guerreroside, UT 42596

Phone: +3741346775121024

Job: Phlebotomist

Hobby: Tea Brewing, Knitting, Aquarium Keeping, Cocktail Mixing, Painting, Kite Flying, Sculpting

Introduction: My name is Victoria Fox, I am a skilled, sincere, forthright, apt, Open, vibrant, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.