header banner
Default

Het einde van de rechtszaak van Ripple (XRP) is in zicht


Ripple (XRP) is inmiddels al meer dan een jaar verwikkeld in de beruchte rechtszaak met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Het afgelopen jaar heeft de rechtszaak veel vertraging opgelopen, maar nu lijkt het einde eindelijk in zicht!

De SEC beschuldigt Ripple van de verkoop van niet-geregistreerde effecten, zogenaamde securities. Ripple stelt daarentegen dat de XRP-tokens niet als effecten gekwalificeerd moeten worden, maar als een currency, net als Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH).

Wil je weten hoe dit precies zit en wat de verwachtingen zijn van de rechtszaak? Lees dan snel verder. In deze blog zijn namelijk de belangrijkste punten uiteengezet over Ripple en de rechtszaak met de SEC.

Bekijk snel

In de video hieronder wordt aan de hand van illustraties een samenvatting gegeven van wat Ripple precies inhoudt en wat de aanleiding is van de rechtszaak met de SEC:

Ripple is een bedrijf dat in 2012 werd opgericht door Ripple Labs Inc., een in de VS gevestigd technologiebedrijf. Het doel van Ripple is om de financiële wereld baanbrekend te veranderen.

Ripple heeft - kort gezegd - een digitaal betaalprotocol ontworpen dat het betalingsverkeer tussen financiële instellingen, zoals banken, onderling regelt. De digitale munt die hieraan verbonden is, is de Ripple coin. Deze wordt aangeduid met XRP.

Hoe werkt Ripple (XRP)?

Op dit moment werkt het internationale financiële systeem niet optimaal. Betalingen naar andere landen nemen vaak veel tijd in beslag, soms wel tot een week, en brengen hoge kosten met zich mee. Dit heeft alles te maken met de fragmentatie van het wereldwijde betaalsysteem, waardoor internationale transacties bankkosten en kosten om valuta’s om te zetten met zich mee brengen. Ook de wet- en regelgeving van de afzonderlijke landen speelt hierbij een belangrijke rol. Deze drempels brengen frustraties met zich mee voor gebruikers. Ripple brengt hier verandering in.

Het Ripple netwerk biedt een oplossing voor deze problemen door te opereren als een universele geldomzetter, waardoor globale valuta’s wereldwijd kunnen worden verhandeld zonder tussenpersonen. De verwerking hiervan vindt automatisch plaats door het Ripple netwerk, dat uit drie platformen bestaat, xCurrent, xVia en xRapid, waar banken en andere financiële instellingen zich kunnen aansluiten. De XRP token regelt hierbij de waardeoverdracht via het Ripple netwerk en treedt op als bemiddelaar. 

Transacties die via het Ripple netwerk worden ingezonden, moeten geverifieerd en verwerkt worden door de nodes in het netwerk. Anders als bij andere crypto worden hierbij geen coins gemined; er bestaat geen Proof of Work of Proof of Stake protocol. Ripple heeft hiervoor een eigen systeem ontwikkeld: het Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA). Alle nodes gezamenlijk moeten akkoord gaan om een transactie te valideren, anders zal deze worden geweigerd. Alle XRP tokens zijn vooraf al gemined en het Ripple netwerk vertrouwt dus niet op mining om transacties ta valideren. Deze werkwijze brengt met zich mee dat transacties goedkoper zijn dan bijvoorbeeld bij Bitcoin en minder stroom verbruiken. Ook wordt hierbij in het bijzonder aandacht besteed aan het voorkomen van witwassen en fraude.

Dit proces verloopt in de volgende stappen stappen:

 1. Stel je verstuurt via je bank €100,- naar een vriend die in de VS woont, en je bank maakt gebruik van het Ripple netwerk.
 2. Je euro’s worden via een ‘gateway’ omgezet in XRP.
 3. Het Ripple netwerk zorgt vervolgens voor de goedkoopste en snelste gateway in de VS, en zet je XRP om in dollars.
 4. De dollars worden ten slotte op de bankrekening van je vriend gestort.

Dit hele proces duurt slechts ongeveer 4 seconde, wat dus een enorme verbetering oplevert ten opzichte van het huidige betaalsysteem. Volgens Ripple worden op deze manier veilige, vrijwel onmiddellijke en zeer goedkope wereldwijde financiële transacties mogelijk gemaakt. Ripple heeft momenteel al verschillende samenwerkingen gesloten met grote bedrijven en banken om internationale overschrijvingen te vereenvoudigen, zoals de Bank of America, American Express, Santander, en NIUM.

Ripple streeft een ander doel na dan bijvoorbeeld Bitcoin, waarbij banken en financiële instellingen omzeild worden. Ripple is daarentegen ontworpen om juist samen te werken met deze instellingen en het betalingsverkeer hiertussen te verbeteren.

Ripple brengt dan ook verschillende voordelen met zich mee, die hierna besproken zullen worden.

XRP Metrics

Wat zijn de voordelen van Ripple (XRP)?

Zoals hiervoor al duidelijk werd, zijn transacties via Ripple sneller en goedkoper dan het huidige internationale betaalsysteem en ook als andere crypto.

 • SnelBetalingen die via het Ripple netwerk gaan, worden binnen 4 seconden afgehandeld.
 • Lage feesDe transactiekosten bedragen momenteel $0.0010165 (25-01-2022).
   

Daarnaast biedt Ripple een aantal andere voordelen:

 • SchaalbaarXRP verwerkt zo’n 1500 transacties per seconde, 24x7, en kan volgens Ripple worden geschaald om dezelfde doorvoer te kunnen verwerken als Visa.
 • GedistribueerdRipple wordt gerund door een gedecentraliseerd netwerk van meer dan 150 validators wereldwijd. Hierdoor krijgt Ripple veel steun van grote bedrijven en banken.
 • Stabiel: Ripple's jarenlange staat van dienst op het gebied van technologie en governance maakt het klaar voor institutioneel en zakelijk gebruik. Ripple biedt dus zekerheid en stabiliteit.
 • MilieuvriendelijkHet Ripple netwerk verrekent XRP-transacties direct zonder de energiekosten die gepaard gaan met proof of work.

Wil je meer weten over Ripple? Lees dan deze blog.

Rechtszaak Ripple (XRP) vs. SEC

In december 2020 werden Ripple Labs, CEO Brad Garlinghouse, en mede-oprichter Chris Larsen, aangeklaagd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), omdat de SEC de verkoop van XRP-tokens classificeerde als niet-geregistreerde effecten, zogenaamde securities.

De SEC is de Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen en ziet erop toe dat de wetgeving van de VS betreffende de effectenhandel wordt nageleefd en dat zodoende eerlijke en efficiënte markten worden gewaarborgd. De voorzitter is sinds april 2021 Gary Gensler en hij heeft daarmee zijn voorganger Jay Clayton opgevolgd, die de rechtszaak tegen Ripple startte. De SEC kan vergeleken worden met de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Wat is een security?

Een security, ook wel een effect genoemd, is de verzamelnaam voor verhandelbare rechten en/of plichten die een financiële waarde vertegenwoordigen, zoals aandelen, obligaties, en opties. Belangrijke kenmerken hiervan zijn dat effecten op de beurs verhandeld kunnen worden en dat de prijs wordt bepaald aan de hand van vraag en aanbod. Tevens representeert een effect een bepaalde relatie; als je bijvoorbeeld aandelen bezit dan word je voor een stukje eigenaar van een onderneming en bij een obligatie leen je geld uit aan een onderneming of de overheid, waardoor een crediteurenrelatie ontstaat. Ten slotte worden effecten gedekt door de activa of bezittingen van de achterliggende onderneming.

Naast securities kunnen cryptocurrencies volgens de Amerikaanse wetgeving ook gekwalificeerd worden als commodities.

Een commodity, ook wel handelswaar, zijn goederen en grondstoffen die verhandelbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn goud, olie, graan en cryptocurrencies als Bitcoin. De kenmerken van een commodity zijn dat ze net als securities op de beurs verhandeld kunnen worden, waarbij de prijs bepaald wordt aan de hand van vraag en aanbod. Een belangrijk verschil is echter dat een commodity geen relatie representeert en niet gedekt worden door de activa of bezittingen van een onderneming. Als je bijvoorbeeld Bitcoin bezit, word je daarmee geen mede-eigenaar van het Bitcoin netwerk en Bitcoin heeft geen directe onderliggende waarde.

Standpunt SEC

De SEC stelt zich op het standpunt dat de XRP tokens gezien moeten worden als een effect in plaats van een commodity. Om effecten te mogen aanbieden is toestemming vereist van de SEC, en dat heeft Ripple niet aangevraagd.

Het probleem zit er in dat Ripple, zoals net al kort uitgelegd, anders te werk gaat dan andere crypto, zoals Bitcoin en Ethereum. In tegenstelling tot andere blockchain-protocollen gebruikt Ripple namelijk geen proof-of-work algoritme of een proof-of-stake algoritme om transacties te valideren. In plaats daarvan heeft Ripple een eigen systeem ontwikkeld: het Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA). Om een transactie succesvol te laten zijn, moet er consensus bestaan tussen onafhankelijke validators. Dit protocol maakt het mogelijk om transacties in slechts 3-5 seconden te valideren.

Het nadeel is echter dat Ripple een unieke node list opstelt bestaande uit door Ripple vertrouwde partijen, die de transacties valideren. Hoewel dit systeem Ripple in staat stelt een hoge schaalbaarheid te bereiken, zorgt het ook voor een meer gecentraliseerd netwerk dan andere crypto.

Terwijl regelgevers nog steeds aan het uitzoeken zijn hoe cryptocurrencies geclassificeerd moeten worden, wordt Ripple door de SEC dus anders bekeken dan andere crypto. Volgens de SEC gaat Ripple bij de ontwikkeling en distributie van XRP op een gecentraliseerde manier te werk, waardoor de tokens als effecten moeten worden aangemerkt.

Effecten moeten voldoen aan de wet- en regelgeving voor effecten, die onder andere registratie van aanbieding vereist. Deze registratieplicht is bedoeld om ervoor te zorgen dat potentiële beleggers, waaronder vooral particuliere beleggers, belangrijke informatie krijgen over de bedrijfsactiviteiten en financiële toestand van een uitgevende instelling. Ripple heeft hier niet aan voldaan en is daarom tekortgeschoten in de bescherming van beleggers, aldus de SEC.

Ik denk dat we moeten opkomen voor de hele cryptomarkt - en niet de SEC de hele industrie laten pesten.

Standpunt Ripple

Ripple verweert zich hiertegen door te stellen dat XRP geen effect is, maar net zoals Bitcoin en Ethereum een currency, waardoor het niet onder het regelgevend toezicht van de SEC zou vallen. De SEC heeft namelijk eerder gezegd dat zowel Bitcoin als Ethereum geen effecten zijn.

Volgens Ripple hebben XRP-houders geen relatie met de onderneming van Ripple, zoals bij effecten wel het geval is. Ripple merkt daarbij op steeds meer gedecentraliseerd te zijn geworden, omdat banken en andere financiële instellingen XRP gebruiken als overbruggingsvaluta bij grensoverschrijdende transacties. Verder is belangrijk dat de toezichthouders in andere landen, zoals Singapore, Japan, Zwitserland en VK, juist van mening zijn dat XRP géén effect is. Alleen de SEC heeft dat standpunt. Mede hierdoor zou het verwarrend zijn als toezichthouders van verschillende landen niet op één lijn zouden zitten.

Ripple heeft dan ook aangegeven de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien en zich goed zullen voorbereiden op de procedure tegen de SEC. Ook wijst Ripple erop dat deze rechtszaak ook gevolgen zal hebben voor andere cryptocurrencies, die mogelijk in de toekomst als effecten kunnen worden aangemerkt. "Ik denk dat we moeten opkomen voor de hele cryptomarkt - en niet de SEC de hele industrie laten pesten", aldus CEO Garlinghouse. "We zullen aan de goede kant van de geschiedenis staan."

Visual Generation/Shutterstock

Verwachtingen

Ripple is inmiddels al meer dan een jaar verwikkeld in de rechtszaak met de SEC. Het afgelopen jaar heeft de rechtszaak veel vertraging opgelopen, onder andere door corona, en hebben zowel Ripple als de SEC verschillende argumenten op de tafel gelegd om hun standpunten te verdedigen.

Ripple heeft in de rechtszaak al meerdere belangrijke overwinningen behaald. Van belang is dat de SEC degene is die moet bewijzen dat de XRP tokens als effect kwalificeren en niet als currency. De bewijslast hiervoor ligt hoog en tot nu toe lijkt de SEC niet over voldoende bewijs te beschikken. Bovendien heeft de rechter erop gewezen dat de SEC, als de XRP tokens als effecten zouden worden aangemerkt, in al die jaren niet heeft ingegrepen in deze vermeende illegale verkopen. De SEC is op dit vlak dus erg nalatig geweest.

Ook heeft de rechter onlangs geoordeeld dat Ripple toegang moet krijgen tot e-mails van een voormalig SEC-lid waarin gesteld werd dat Ethereum geen effect is. De SEC beweert namelijk dat Ripple wist dat XRP een effect was en geen currency, terwijl de SEC eerder gesteld heeft dat cryptomunten als Bitcoin en Ethereum niet als effect gezien kunnen worden, waardoor Ripple ervan uit zou mogen gaan dat dat geldt voor alle cryptomunten. De SEC wilde deze e-mails niet delen en deed een beroep op haar ‘privilege’, wat betekent dat deze documenten niet gedeeld hoeven te worden met de andere partij in een rechtszaak. De rechter verwierp dat beroep. 

In de video hieronder bespreekt advocaat Jeremy Hogan wanneer de rechtszaak zal eindigen, hoe deze zal eindigen en waarom deze zal eindigen. Hogan is populair op YouTube en Twitter om zijn video’s, waarin hij allerlei juridische zaken op het gebied van crypto vanuit zijn expertise als advocaat bespreekt.

In de video uit Hogan zijn frustraties over het tempo waarin de rechtszaak momenteel verloopt, vooral omdat de rechter een motie heeft goedgekeurd om de zogenaamde expert-ontdekkingsdeadline in de zaak uit te stellen van 19 januari naar 28 februari 2022. Deze deadline is nu voor de vierde keer uitgesteld. Wel wijst hij erop dat het beter is om de zaak goed te behandelen, dan af te raffelen.

Eind 2021 gaf CEO Garlinghouse in een interview met CNBC al aan dat het einde van de rechtszaak in zich was en dat hij een overwinning voor Ripple verwacht. Óf dat zo is, zullen we dus nog even moeten afwachten.

To the moon?

De uitspraak in de rechtszaak tussen Ripple en de SEC zal ongetwijfeld veel invloed hebben op de hele crypto-wereld. De uitspraak zal namelijk richting geven in eventuele soortgelijke rechtszaken en juridische kwesties en de reikwijdte van het regelgevend toezicht van de SEC.

Wat zal dit in het bijzonder voor Ripple betekenen? Ondanks deze rechtszaak was 2021 het beste jaar ooit voor Ripple, volgens CEO Brad Garlinghouse. Ripple heeft dus desondanks aan haar verplichtingen en verwachtingen voldaan. Bovendien bleef de interesse van klanten hoog sinds de rechtszaak. Vandaag de dag is het netwerk van Ripple beschikbaar in meer dan twintig markten, vergeleken met slechts drie in 2020. Belangrijke samenwerkingen werden onder andere gesloten met Japan en het Midden-Oosten. Ripple heeft dus in 2021 vele successen behaald en een enorme groei ondergaan.

De vraag is dan ook wat de invloed van de uitspraak zal zijn op Ripple. Concreet zal een overwinning voor Ripple ertoe leiden dat Amerikaanse crypto exchanges, zoals Coinbase en Kraken, XRP weer zullen relisten. Deze hadden de handel in XRP namelijk stopgezet vanwege de lopende rechtszaak. De verwachting is dat dit wel eens tot een explosieve stijging van XRP zou kúnnen leiden, omdat XRP dan weer overal vrij beschikbaar is. Tevens zal dit leiden tot nóg meer vertrouwen in Ripple bij het publiek. Of XRP bij een victorie hard gaat stijgen moet echter nog blijken. De markt is immers nooit 100% voorspelbaar.

Als Ripple de rechtszaak verliest, zal dat in eerste instantie vooral invloed hebben op de Amerikaanse markt. Zoals eerder gezegd, zitten de autoriteiten in andere landen niet op één lijn met de SEC en merken Ripple niet als effect aan. Wat de precieze invloed van een negatief resultaat in de rechtszaak op Ripple zal zijn, is echter lastig te voorspellen. Ripple lijkt zich vooral te richten op groei en opschaling van haar producten en het bedenken van nieuwe diensten om toe te werken naar een crypto-native toekomst. Ripple is dus eigenlijk nog maar net begonnen en heeft veel potentie, en heeft niet per se de Amerikaanse markt nodig om deze plannen te kunnen realiseren, nu zij wereldwijd actief is. Ripple heeft eerder ook al aangegeven dat Amerika geen cryptocurrency-vriendelijk land is, en er daarom over na te denken het hoofdkantoor naar een ander rechtsgebied te verhuizen, zoals Europa of Azië.

Conclusie

Het netwerk van Ripple is ontworpen om financiële instellingen als banken sneller en goedkoper internationale betalingen te laten verwerken. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van het huidige wereldwijde betaalsysteem, waarbij geld overmaken soms wel dagen kan duren en hoge kosten met zich meebrengt. Dit is voor gebruikers erg frustrerend.

Ripple biedt hiervoor een oplossing door te opereren als een universele geldomzetter, waarbij globale valuta’s wereldwijd kunnen worden verhandeld zonder tussenpersonen. De grote voordelen hiervan zijn de zeer sneller verwerkingstijd (binnen 4 seconde), de lage kosten (minder dan een eurocent), de schaalbaarheid (zo’n 1500 transacties per seconde) en de samenwerking met financiële instellingen. Ook is Ripple erg milieuvriendelijk, omdat geen tokens worden gemined. Ripple maakt namelijk, in tegenstelling tot andere crypto als Bitcoin en Ethereum, gebruik van een eigen ontworpen systeem om transacties te valideren.

Volgens de SEC leidt dit ertoe dat Ripple gecentraliseerd te werk gaat, waardoor de XRP tokens als effecten moeten worden gekwalificeerd.

Alhoewel Ripple op een andere manier te werk gaat als andere crypto, zou het erg opmerkelijk zijn om XRP tokens als effecten te beschouwen, terwijl dat niet geldt voor bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum. Alhoewel transacties anders worden gevalideerd, vertoont XRP naar mijn mening over het algemeen veel meer overeenkomsten met andere crypto dan met effecten. Ook het publiek zal XRP waarschijnlijk nooit als effect beschouwd hebben, zeker omdat Ripple in de top 10 crypto staat als gekeken wordt naar voorbeeld de marktkapitalisatie.

We zijn dan ook erg benieuwd naar de uitspraak in de rechtszaak en de gevolgen hiervan voor XRP. Houd dus vooral de komende maanden goed in de gaten als je geïntegreerd bent in Ripple!

Wil jij meer weten over Ripple (XRP), crypto rechtszaken en wetgeving of over crypto in het algemeen? Word dan lid van onze AllesOverCrypto Facebookgroep of neem een kijkje op het Crypto Forum! Laat het ons ook weten als je zelf interessante ideeën hebt over een blog-onderwerp. Wie weet schrijven we de volgende keer wel voor jou. Heb je andere crypto gerelateerde vragen? Het makkelijkste is om jouw vraag op onze FAQ-pagina op te zoeken. Wat je ook kan doen, is dat je jouw vraag + AllesOverCrypto googelt.

Header afbeelding: Immersion Imagery/Shutterstock.com

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.


De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.


De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.


Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.

Sources


Article information

Author: Jeffrey Johnson

Last Updated: 1704499081

Views: 1334

Rating: 3.7 / 5 (106 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeffrey Johnson

Birthday: 1910-02-14

Address: 359 George Station Apt. 613, Judithshire, IL 91488

Phone: +4593912203395511

Job: Human Resources Manager

Hobby: Crochet, Arduino, Origami, Tea Brewing, Cocktail Mixing, Quilting, Skydiving

Introduction: My name is Jeffrey Johnson, I am a tenacious, venturesome, Open, rare, ingenious, valuable, esteemed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.