header banner
Default

Test: welke soort souvenirverzamelaar ben jij?


'Kijk schat, wat een práchtige koelkastmagneten verkopen ze hier!', schalt het door de souvenirwinkel. Je bent omgeven door prullaria, allemaal voorzien van de vlag of naam van je vakantieland. Tassen, sleutelhangers, kaartjes, beeldjes, je kunt het zo gek niet verzinnen of het staat er. Beginnen je nekharen al overeind te staan van het idee? Of kun je juist niet wáchten tot je weer mag rondneuzen op de boulevard?

Toeristen op het criminele pad

Wat voor de één een souvenir is, is voor de ander rommel en andersom. Lloyd Harris, hoogleraar marketing aan Birmingham University (VK), onderzocht in 2021 souvenirgedrag door middel van diepte-interviews met 47 Britten die regelmatig op reis zijn (geweest). Hij zag acht verschillende soorten souvenirverzamelaars ontstaan, die al dan niet illegaal waren.

Volgens Harris begeven toeristen zich nogal eens op het criminele pad als ze een souvenir mee naar huis nemen. Vooral mensen die zich voor geen goud in de souvenirshop willen begeven, maar tóch een leuk aandenken mee naar huis willen nemen, gaan over de schreef. Zij nemen bijvoorbeeld een mooi bierglas mee uit die gezellige kroeg ('ze hebben er toch genoeg?') of ze nemen een stekje mee van een mooie plant die ze hebben gezien ('dit is toch van niemand?').

Gratis spullen verzamelen in het hotel

Sommige toeristen gaan helemaal los op de gratis spulletjes in hotels en leggen een ware zeep- en lotionverzameling aan. Weer anderen komen om in de buskaartjes en toegangskaartjes die ze van iedere trip meenemen. En dan zijn er ook nog de mensen die namaakproducten meenemen uit landen waar de regels wat losser zijn dan het thuisland ('zie jij het verschil tussen een echte en een neppe Rolex? Nee toch?').

Wat voor souvenirtype ben jij?

We geven je straks vijftien verschillende scenario's. Jij mag zeggen of jij de snuisterijen mee naar huis zou nemen, of dat je zoiets weleens hebt gedaan. Aan het eind weet je voor eens en voor altijd wat voor souvenirverzamelaar jij bent.

Doe de test

Sources


Article information

Author: Traci Kennedy

Last Updated: 1703392562

Views: 803

Rating: 4.4 / 5 (61 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Traci Kennedy

Birthday: 1915-07-25

Address: 7924 Castillo Flat Suite 949, Adamston, NY 44423

Phone: +4342342315606891

Job: Network Administrator

Hobby: Basketball, Chess, Rock Climbing, Hiking, Robotics, Hiking, Billiards

Introduction: My name is Traci Kennedy, I am a Adventurous, artistic, tenacious, unwavering, cherished, candid, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.