header banner
Default

BRC-20 para birimi nedir?


Son dönemde patlama yaşayan BRC-20 token'ları, kripto para gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Peki BRC-20 token'ları nedir ve nasıl çalışmaktadır? Hep birlikte göz atalım. 

BRC-20, Bitcoin blockchain'inde yer alan Ordinals protokolü aracılığıyla token'ların üretilmesine ve transfer edilmesine olanak sağlayan bir token standartıdır. 

ERC-20 tabanlı token'lar ile karıştırılan BRC-20 token'ları, Ethereum tabanlı token'lara kıyasla farklı mekanizma ve işlevlere sahiptir. 

BRC-20 tabanlı token'ları, büyük bir popülariteye sahip olduğundan, hala çok erken bir aşamada yer almaktadır. Bu sebeple kullanıcıların büyük bir titizlikle yaklaşmasını gerektirir. 

BRC-20 standardı nedir?

VIDEO: BRC-20 Nedir ve Nasıl Alınıp Satılır? MİLYONER Oldular, Ancak...
Tarık Bilen

BRC-20 token standardı, Bitcoin blockchain ağı için özel olarak tasarlanan deneysel bir fungible token standardıdır. Bu standart, Mart 2023'te Domo isimli gizemli bir blockchain analisti tarafından meydana getirildi. BRC-20 standardı, ordinals protokolü aracılığıyla fungible token'ların oluşturulmasına olanak sağlarken, transferlerinin de gerçekleşmesine olanak sağlar. 

BRC-20 token standardının, ERC-20'den en önemli farklı, akıllı sözleşme yerine Ordinals protokolünü kullanmasıdır. Ordinals protokolü, Bitcoin node'larını çalıştıran kişilerin verileri kaydederek bir Ordinal oluşturmasına olanak tanır. Bitcoine kaydedilen veriler, NFT'leri etkinleştiren akıllı sözleşmeler de barındırmaktadır. 

BRC-20 standardı ğle kullanıcılar, JavaScript Object Notation (JSON) verilerini satoshi token'larına yazma fırsatına sahip oldu.

BRC-20 standardı, ERC-20, TRC-20 ve BEP-20'ye kıyasla son derece farklı bir çalışma biçimine sahiptir. BRC-20 ile satoshi'lerin programlanması için JSON inscriptions kullanılabilir. 

Piyasaya sürülen ilk BRC-20 token'larına ordi ismi verildi. Bitcoin cüzdanları, kısa bir süre içinde BRC-20 token'larını desteklemek için sunulan araçları hızlıca kullanmaya başladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından başkta meme token'lar olmak üzere çok sayıda BRC-20 token'ı piyasaya sürüldü.

BRC-20 token'larının hızlı bir biçimde piyasaya sürülmesinin ardından artan popülariteyle birlikte, Mayıs 2023'ten itibaren bu token'ların fiyatında önemli artışlar kaydedildi. Oluşan yoğun talep, Bitcoin ağının tıkanıklık yaşamasına zemin hazırladı.

BRC-20'nin olumlu özellikleri nelerdir?

VIDEO: BRC-20 TOKEN NEDİR, NASIL ALINIR? YENİ HYPE l Binance?
Para Mühendisi

 Bitcoin ağının sağlamlığı ve kullanıcılara sunmuş olduğu güven, BRC-20 token'larının en önemli avantajları arasında yer alır. 

BRC-20 token'ları, Bitcoin cüzdanlarını ve ağını destekleyen borsaların var olması sebebiyle toplulukta daha hızlı benimsenmişlerdir. 

BRC-20 token standardı, kullanımı oldukça kolay hale getiren basit bir token mekanizması kullanmaktadır. Sözü edilen bu basitlik, akıllı sözleşmelere dayanan ERC-20 token'larına kıyasla önemli bir farklılık meydana getirmektedir. Tüm bunlar, kullanıcıların özel bir teknik uzmanlığa gereksinimi olmaksınız BRC-20 token'ı üretmesine ve bunları transfer etmesine olanak sağlar. 

Bitcoin blockchain'in sağlam yapısı, BRC-20 standardına sahip token'ların güvenli olmasının da önünü açar. 

BRC-20 tabanlı token'lar henüz son derece yeni olsa da önemli bir potansiyeli de beraberinde getirir. Henüz bu token'lar adına konuşmak için erken olsa da BRC-20 token'larının önümüzdeki yıllarda çok daha önemli bir konumda yer alma ihtimali de söz konusu. 

BRC-20'nin olumsuz özellikleri nelerdir?

VIDEO: Brc20 Nedir? Brc-20 Bitcoin Coinleri! | Yeni Hype Yolda...
Kripto Kurdu

BRC-20'nin en önemli eksileri arasında akıllı sözleşme işlevinin yer almaması yatmaktadır. Bu yönüyle Ethereum ağının ERC-20 tabanlı token'ları ile önemli bir biçimde ayrılır. Akıllı sözleşmeler, protokollerin yetenek yelpazesinin daha da geniş olmasına zemin hazırlar. 

BRC-20'nin bir diğer olumsuz özelliği de Bitcoin ağına bağımlı olmasından ileri gelir. Bu da çeşitli sınırlamalar, düşük ölçeklenebilirlik  ve işlem hızlarının yavaş olması gibi problemleri ortaya çıkarabilir. Özellikle BRC-20 tabanlı token'ların artmasıyla Bitcoin ağında yaşanan tıkanıklık, bu olumsuzlukların ilk örneklerini ortaya çıkarmış durumdadır. 

BRC-20 tabanlı token'lar, birlikte çalışabilirlik konusunda da zayıf kalmıştır. Bu, diğer blockchain ağlarını kullanmak isteyen kullanıcıların işinin zorlaşacağı anlamına gelmektedir. Farklı ağlar arasında birlikte çalışabilirlik olması, token transferlerini kolaylaştıran bir etmendir. Bu, ağın verimliliğini de artırmaktadır. 

BRC-20 için önümüzde ne var?

VIDEO: x100 Potansiyelli BRC-20 Tokenleri! BRC-20 Nedir? $ORDI $PEPE $MEME
Tahir Elkoca

Blockchain teknolojisi her geçen gün gelişmekte ve kendisine yeni kullanım alanları bulmaktadır. Tüm bunlar, BRC-20'nin de önümüzdeki süreçte daha da gelişebileceği manasını taşır. 

Bununla birlikte BRC-20 token'ları, ERC-20 token'larına kıyasla oldukça sınırlı bir geçmişe sahiptir. Bu da token'lar ile ilgili çeşitli soru işaretlerinin oluşmasına neden olmaktadır. 

BRC-20 ile ERC-20 arasındaki temel farklar nelerdir? 

VIDEO: Brc20 Token Hype'ı ! Nasıl İşlem Yapılır ? | Unisat Wallet
Kripto Kurdu

BRC-20 ile ERC-20 token'ları arasında önemli farklar söz konusudur. İlk olarak BRC-2O token'ları Bitcoin ağı üzerinde faaliyet gösterirken, ERC-20 token'ları ise Ethereum ağında ter alır. 

BRC-20 token'ları, akıllı sözleşmeleri kullanmamaları sebebiyle, ERC-20 tabanlı token'lara kıyasla çok daha az işlevselliğe sahiptir. ERC-20 token'ları, birçok ağa transfer edilebilirken, BRC-20 token'larının böyle bir opsiyonu söz konusu değildir. 

ERC-20 şu anda oldukça güvenilir bir durumdadır. İlk olarak 2015'te ortaya çıkan bu token'lar, bir.ok zorlu durumdan başarılı bir biçimde çıkmaya başarmış ve kripto para topluluğu tarafından kanıksanmış durumdadır. BRC-20 token'larının potansiyeli yüksek olsa da hala deneme aşamasında olmaları, kullanıcılara büyük bir güven sunamamaları en büyük handikaplar arasında kendini gösterir.

Sonuç

VIDEO: BRC-20 nedir? ordi koin nedir? yeni BTC ordi mi?
Topraktan Altcoin

Satoshi Nakamoto tarafından yaratılan Bitcoin, dünyayı derinden etkiledi ve yepyeni bir teknolojinin ortaya çıkmasını sağladı. Bitcoin'in ardından ortaya çıkan diğer birçok blockchain ve kripto para, sektöre yeni bir şeyler katarak geleneksel finans sistemi için bir tehdit olarak görülmeye başladı. 

Bitcoin'in bulunmasından yıllar sonra ortaya çıkan BRC-20 token'larının, sektöre yeni bir "standart" getirip getirmeyeceği belirsiz olsa da ortaya koyduğu fikirler birçok geliştiriciyi heyecanlandırmaya yetmiş durumda.

BRC-20 token'larının önünde hala birçok engel söz konusu. Özellikle ERC-20 tabanlı token'lara kıyasla yeteneklerinin ve birlikte çalışabilirlik özelliklerinin kısıtlı olması şu anda önemli bir problem olarak görülüyor. Bununla birlikte Bitcoin ağında yaşanabilecek potansiyel tıkanıklıklar, ilerleyen dönemlerde işleri daha zor hale getirebilir. 

Kaynaklar

VIDEO: 2023-2025 Boğa Sezonun Yıldızı Olacak Coin
BYİNAN

Sources


Article information

Author: Joseph Davis

Last Updated: 1700131562

Views: 851

Rating: 4.2 / 5 (35 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Joseph Davis

Birthday: 1935-09-16

Address: 9770 Miguel Common Suite 991, Lake Laurentown, SC 32061

Phone: +3887228230991051

Job: Phlebotomist

Hobby: Knitting, Scuba Diving, Singing, Geocaching, Cross-Stitching, Playing Piano, Aquarium Keeping

Introduction: My name is Joseph Davis, I am a proficient, Open, persistent, strong-willed, honest, talented, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.