header banner
Default

Elon Musk rapporterer en betydelig nedgang i annonsesalget på Twitter


Siden Elon Musk overtog Twitter i oktober 2022 er annonceomsætningen på det sociale medie halveret.

Det gik ikke ubemærket hen, da rigmanden og Tesla-grundlæggeren Elon Musk i oktober sidste år blev ejer af det sociale medie Twitter.

Siden overtagelsen, som medførte en række ændringer for brugerne, er omsætningen fra annoncesalget på Twitter faldet markant, fortæller Musk i et opslag på selvsamme sociale medie.

Omsætningen styrtdykker

VIDEO: Exclusive: Elon Musk On Twitter Fame, Loneliness, And AI
Insider News

Der er tale om et fald på cirka 50 procent.

- Vi har stadig en negativ pengestrøm på grund af et fald på cirka 50 procent i annonceomsætningen plus en stor gæld, skriver Musk som svar til et opslag fra en Twitter-bruger om finansieringen af platformen.

Ifølge analysevirksomheden Insider Intelligence forventes selskabet bag Twitter i 2023 at tjene mindre end tre milliarder dollar - eller knap 20 milliarder kroner. Det er en tredjedel mindre end i 2022.

Efter at have overtaget Twitter, har Elon Musk indført forskellige ændringer.

Blandt andet har han genlanceret verifikationsmærket "Twitter Blue", som indikerer, at en brugers identitet er verificeret, som en abonnementsordning med en månedlig pris. Det var tidligere gratis.

Derudover indførte han nye funktioner på selve mediet.

Ny konkurrent

VIDEO: Elon Musk buys Twitter, why? | 3 reasons why Elon wants Twitter | Abhi and Niyu
Abhi and Niyu

Inden for den seneste tid har han indført begrænsninger på, hvor mange tweets - altså opslag - brugerne kan læse dagligt. Hvis man er verificeret bruger kan man se ti gange så mange tweets hver dag som dem, der ikke har et lille blåt verifikationsmærke på deres profil.

På den organisatoriske side har Elon Musk fyret en stor del af Twitters medarbejderstab.

I takt med, at ændringerne er indført, har Twitter både registreret et fald i antallet af brugere og i indtægterne fra reklamesalg.

I begyndelsen af juli lancerede selskabet Meta, der ejer Facebook og Instagram, det sociale medie Threads, som er en pendant til Twitter.

Inden for de første fem dage efter lanceringen fik Threads mere end 100 millioner brugere.

Twitter menes at have omkring 200 millioner brugere.

Sources


Article information

Author: Jenny Harvey

Last Updated: 1704259922

Views: 1325

Rating: 4.1 / 5 (87 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jenny Harvey

Birthday: 1988-08-06

Address: 82343 Bennett Landing, South David, MA 85526

Phone: +4683018865056244

Job: Nurse

Hobby: DIY Electronics, Pottery, Cooking, Drone Flying, Motorcycling, Aquarium Keeping, Dancing

Introduction: My name is Jenny Harvey, I am a audacious, accomplished, apt, dear, Open, brilliant, daring person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.