header banner
Default

Kommunen beder ældre mennesker om at købe robotstøvsuger


Table of Contents

  2.100 ældre borgere modtager i disse dage brev fra Slagelse Kommune, som skal spare millioner ved at lade robotter tage over for støvsugning på ældreområdet.

  Byrådet har besluttet, at alle borgere i kommunen, som får hjælp til gulvrengøring, fremover skal købe en robotstøvsuger eller en robotgulvvasker til at klare gulvrengøringen.

  I brevet står der også, at borgerne i løbet af de næste seks måneder vil få besøg af en visitator, som vil gennemgå borgerens behov for hjælp.

  Kommunen oplyser desuden, at hvis borgeren ikke selv kan betjene en robot, tømme beholderen eller på anden måde har problemer med at bruge den, kan borgeren få hjælp til det hver tredje uge. 

  - Selvfølgelig er det ikke en god idé med robotstøvsugere, siger Annette Jørgensen, lokalforeningsformand i Ældre Sagen Slagelse, og tilføjer:

  - For nogle er det måske, men den skal jo også tømmes og så videre, så det er jo ikke lige til for alle.

  Sources


  Article information

  Author: Charlotte Trujillo

  Last Updated: 1699304643

  Views: 1081

  Rating: 4.6 / 5 (102 voted)

  Reviews: 98% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Charlotte Trujillo

  Birthday: 1926-01-23

  Address: 112 Evans Overpass Suite 576, North Jessicaburgh, OK 71230

  Phone: +4241529309337737

  Job: Journalist

  Hobby: Camping, Chess, Bowling, Backpacking, Sculpting, Running, Reading

  Introduction: My name is Charlotte Trujillo, I am a unguarded, persistent, lively, Adventurous, welcoming, risk-taking, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.