header banner
Default

Deze Altcoin kan met meer dan 1,700 procent worden gestegen door een AI-explosie


Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.


Kunstmatige intelligentie is een van de meest gebruikte technologieën die toepassingen hebben gevonden in diverse industrieën. Volgens rapporten wordt verwacht dat de wereldwijde AI-markt tussen 2023 en 2030 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 37,3%. De cijfers weerspiegelen het potentieel van deze verbazingwekkende technologie om uiteenlopende sectoren te transformeren. Ook in de gedecentraliseerde financiële ruimte zijn er meerdere crypto-projecten die AI benutten om te komen met innovatieve use cases. InQubeta (QUBE) is een nieuw gelanceerd Ethereum-gebaseerd gedecentraliseerd platform dat wereldwijde aandacht trekt met zijn vooruitstrevende model dat startups die met AI werken verbindt met potentiële investeerders.

Er is veel te doen over de QUBE cryptocurrency, die wordt aangeprezen als een van de beste nieuwe ICO’s van 2023 vanwege zijn enorme voorverkoopsucces. Momenteel in de vierde voorverkoopfase heeft de ICO van InQubeta al meer dan $3,5 miljoen opgehaald. Analisten die de groei van het project hebben gevolgd, geloven dat het de potentie heeft om in de komende maanden met 1.700% te groeien. Hier zijn de top drie kenmerken van dit revolutionaire nieuwe cryptocurrency-project.

1. Een gebruiksvriendelijke interface

InQubeta is een van de beste crypto’s die je op de huidige markt zult vinden en het heeft veel gebruikers voor zich gewonnen met zijn intuïtieve interface. Het heeft een transparant mechanisme dat startups en investeerders moeiteloos met elkaar verbindt. Voordat ze beginnen te verbinden met investeerders, moeten startups bedenken wat ze de investeerder willen bieden in ruil voor de financiering. Deze aanbiedingen kunnen bestaan uit een aandeel in het eigen vermogen van het bedrijf of een beloningsniveau. Deze tokens worden gemunt in NFT’s en vervolgens geplaatst op de NFT-marktplaats waar investeerders ze kunnen evalueren. Als ze akkoord gaan met het aanbod van een startup, kunnen investeerders de NFT betalen met hun QUBE-tokens.

Deze NFT’s kunnen worden gefractioneerd of verdeeld in kleinere delen. Dus, zelfs als je een budgetbewuste investeerder bent, kun je nog steeds investeringsmogelijkheden vinden met deze top altcoin.

Bezoek InQubeta Voorverkoop

2. Een deflatoire token

InQubeta heeft een eigen cryptocurrency geïntroduceerd genaamd de QUBE-token, die wordt gebruikt voor alle transactiedoeleinden binnen het netwerk. Gebaseerd op de ERC-20 standaard, is de QUBE-token beschikbaar in de voorverkoop met een vastzetperiode van 12 weken.

Een van de belangrijkste aantrekkingspunten van de QUBE-token is het deflatoire model, dat prijsschommelingen voorkomt die de waarde van de token kunnen eroderen. De voorraad van een deflatoire cryptocurrency wordt altijd zo gereguleerd dat deze lager blijft dan de marktvraag. Met een schaarse voorraad slaagt het InQubeta-team erin om prijsschommelingen te minimaliseren en ervoor te zorgen dat de tokenwaarde stabiel blijft. Als het aanbod groter is dan de vraag, worden de overtollige tokens vernietigd door ze naar de burn-wallet te sturen.

Voor een voorbeeld van hoe het deflatoire model werkt, laten we de belastingen overwegen die InQubeta heft op de aankoop en verkoop van de QUBE-token. Elke keer dat een token wordt gekocht of verkocht, moet de koper of verkoper een kleine belasting betalen over de transactie. Aangezien de belastingen ook met QUBE-tokens worden betaald, kan hun voorraad toenemen. Om een schaarse voorraad te behouden, wordt een klein deel van de belastingopbrengsten bij elke verkoop of aankoop verbrand.

De bestuursstructuur van InQubeta is gebaseerd op het model van de gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) en alle belanghebbenden zijn betrokken bij het besluitvormingsproces. Als gemeenschapsleden een suggestie in gedachten hebben, kunnen ze deze als een voorstel aan anderen voorleggen. De rest van de gemeenschap zal het voorstel beoordelen om de voor- en nadelen te benadrukken. Vervolgens wordt het voorstel ter stemming gebracht en QUBE-tokenhouders krijgen exclusieve stemrechten die ze kunnen gebruiken om hun mening te geven over de voorgestelde wijzigingen.

Conclusie

InQubeta is een top crypto om in te investeren en verdient de lof die het krijgt van zowel crypto-gebruikers als analisten. Experts die de cryptocurrency hebben beoordeeld, zijn van mening dat de grootste kracht ervan het groeipotentieel is. InQubeta stelt zijn gebruikers in staat om een stabiele inkomstenbron op te bouwen door te investeren in een startup en zo hun toekomst veilig te stellen. Het platform stelt startups in staat om hun ideeën te realiseren door ze te verbinden met echte investeerders. Tot slot garanderen andere functies van InQubeta, zoals een deflatoire token en een robuust beveiligingskader, crypto-gebruikers dat zowel hun activa als hun privacy in veilige handen zijn. Het kopen van een munt tijdens de voorverkoopfase kan op de lange termijn potentieel enorme rendementen opleveren.

Bezoek InQubeta Voorverkoop


Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

Sources


Article information

Author: Wyatt Bright

Last Updated: 1699663082

Views: 1071

Rating: 4.4 / 5 (115 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Bright

Birthday: 1916-12-04

Address: 8377 Christensen Motorway, Johnsonchester, SC 24208

Phone: +3845842875109553

Job: Forester

Hobby: Magic Tricks, Aquarium Keeping, Skydiving, Lock Picking, Fencing, Backpacking, Metalworking

Introduction: My name is Wyatt Bright, I am a risk-taking, unswerving, accessible, daring, tenacious, strong-willed, cherished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.