header banner
Default

NBX-sjef: "Vi får et nytt internasjonalt kundesegment"


Nordens ledende kryptoplattform Norwegain Block Exchange (NBX) meddelte mandag at de har inngått et samarbeid med Greenland Ruby. Selskapet skal være med å tokenisere edelsten produsenten slik at folk kan investere i Rubiner uten å faktisk oppbevare de selv. 

VIDEO: Customer segmentation in complex B2B markets
Product Marketing Alliance

Investornytt tok en prat med Stig Kjos-Mathiesen som er CEO i NBX, Kjos-Mathisen er full av lovord om den siste avtalen selskapet har inngått. Dette blir en artig kult sak for oss, vå åpner en hel ny industri og benytter oss av teknologien knyttet til blockchain som den egentlig skal brukes til, kjøpe fysiske gjenstander digitalt.

Vi har hatt en dialog over noe tid med aktørene bak Greenland Ruby samt Tord Eide. Samtalene har utfoorsket muligheter rundt tokenisering av mineraler og spesielt rubiner. The Mint er salgsleddet i verdikjeden forklarer Kjos-Mathisen.

Grønland har faktisk en betydelig mengde mineralressurser, inkludert edelstener. Noen av edelstenene som finnes på Grønland inkluderer rubiner, safirer, granater, og spineller. Grønland har også forekomster av diamanter.

Skjermdump: Greenland Ruby

Hvordan fungerer en NFT?

Bruken av Non-Fungible Tokens (NFTs) har introdusert nye muligheter og fordeler, spesielt i digitale og kreative bransjer. Sammenlignet med fysiske produkter, har NFTs noen unike egenskaper og fordeler:

 1. Digital Representasjon:

  • NFTs representerer digitale eiendeler på en blockchain. Dette gjør det mulig å eie og handle digitale kunstverk, musikk, videoer og andre digitale kreasjoner på en desentralisert plattform.
 2. Autentisitet og Eierskap:

  • NFTs kan inneholde informasjon om eierskap og autentisitet på en måte som er lett verifiserbar og ikke kan forfalskes. Dette er spesielt viktig i digitale kunstverk og samleobjekter.
 3. Programmerbare Egenskaper:

  • NFTs kan være programmert med smarte kontrakter, noe som gir skaperne muligheten til å inkludere spesifikke vilkår for eierskapet, som for eksempel en prosentandel av inntektene ved videre salg.
 4. Global Tilgjengelighet og Handel:

  • Blockchain-teknologien gir mulighet for en global markedsplass, hvor NFTs kan handles uten behov for mellomledd. Dette åpner opp for kunstnere og kreative å nå et globalt publikum.
 5. Deling av Inntekter:

  • NFTs gir mulighet for automatisert deling av inntekter til skaperen hver gang eiendelen bytter eiere på markedet, noe som kan støtte kunstnere og skapere økonomisk på lang sikt.
 6. Enkel Overførbarhet:

  • NFTs gjør det enkelt å overføre eierskapet til digitale eiendeler fra en person til en annen, uten behov for komplekse prosesser eller mellomledd.

Selv om NFTs har klare fordeler i det digitale rommet, er det viktig å påpeke at de ikke nødvendigvis erstatter eller konkurrerer med fysiske produkter i alle sammenhenger. Fordelene vil variere avhengig av bruksområdet og individuelle preferanser. Det er også viktig å være oppmerksom på utfordringene og kritikken knyttet til energiforbruket av visse blockchain-teknologier og spørsmål knyttet til opphavsrett og autentisitet.

Vi kan tjene mellom 500,000 til 1 million kroner på disse transaksjonene i måneden.

Stig Kjos-Mathisen CEO NBX Tweet

Jeg tror nå at NBX både vil nå et nytt kundesegment samtidig som NBX vil komme på radarentil selskaper som ønsker å utforske mulighetene i et token-økosystem. 

Jeg tror det vil vekke interesse og nysgjerrighet, samtidigså gir det investoren en ny mulighet å invester i, mens edelsten produsentene får en ny salgskanal utenom det etablerte, forklarer Kjos-Mathisen.

Disclaimer NBX har et kundeforhold til Investornytt. Denne saken er ikke betalt og er følgelig ikke merket annonse.

Sources


Article information

Author: Kenneth Friedman

Last Updated: 1700143921

Views: 1300

Rating: 5 / 5 (54 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kenneth Friedman

Birthday: 1969-11-07

Address: 15628 Wesley Ranch, Lake Calvinmouth, AK 58173

Phone: +4679008751654569

Job: Electrician

Hobby: Golf, Wine Tasting, Origami, Running, Yoga, Stargazing, Animation

Introduction: My name is Kenneth Friedman, I am a dedicated, venturesome, Colorful, resolute, talented, courageous, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.